Barnevern

Ble du redd?

I grunnen sa jeg ikke Bø, jeg sa Barnevern. Du ble tilsynelatende like skremt av ordet ”barnevern” som et hvilket som helst  skremmeord. 

Dette fikk tankene mine til å fly tilbake til det året jeg tilbragte et semester i Mexico. Der fikk vi råd om å være redde for politiet. ”Politiet er korrupte, de tar pengene dine, de kaster deg i fengsel til du er villig til å bestikke deg ut igjen med din feite, vestlige bankkonto”. Vi var to norske og to svenske som reflekterte over dette, at de vi var vant til å tenke på som viktige hjelpere her ble ansett som farlige. Man kan si at det meksikanske politiet hadde et omdømmeproblem.

I Norge har vi også viktige hjelpere med omdømmeproblem. Disse hjelperne jobber i barnevernet, og har i utgangspunktet verdens viktigste jobb- de skal ivareta de barna som trenger det mest. Men i Norge er det å jobbe i barnevernet assosiert med maktmisbruk, inkompetanse, og overgrep. Et raskt nettsøk kan bekrefte dette: ”Maktmisbruk i barnevernet”, ”Barnemishandling i det offentliges regi”, ”Stopp det barbariske barnevernet”.

Hvorfor har det blitt slik? Hvorfor har du ikke tillit til at barnevernet gjør en god og en viktig jobb? Barnevernet er en offentlig tjeneste hvis primæroppgave er å sikre barns og unges oppvekstvilkår. Vi burde jo heie fram de menneskene som jobber i barneverntjenesten.

Verdens farligste jobb! Det kalte nestor Kari Killèn jobben i barnevernet. Som barnevernsarbeider skal du ta i mot mange tunge livshistorier om mishandling og dårlig omsorg.  Du skal sannsynligvis ta valg som vil bety uendelig mye for de involverte. Det er mange følelser involvert fra alle parter. Du kan oppleve at  folk blir redde, at de blir sinte og aggressive.  Du kan bli truet, hengt ut og hetset. I media kan du lese om din egen inkompetanse. I bakhodet har du med deg grusomhetene barnet i saken fortalte deg i den ytterste fortvilelse. Dine naboer skuler kanskje på deg fordi de tenker at du når som helst kan komme til å hente ut barna deres uten grunn.

Det er i grunnen ganske bemerkelsesverdig at noen vil ha en jobb i barnevernet. 

Mitt ønske er at dette skal snu. At fornuften skal få råde. At neste gang noen sier at de jobber i barnevernet, så skal de bli møtt med et ”WOW, så bra! Jeg ser opp til deg og den viktige jobben du gjør!”

For å snu dette har vi alle et ansvar! Vi må ha fokus på alt det bra barnevernet gjør. Vi må be media vise fram de historiene der det gikk fint, ikke bare de redselsfulle skrekkeksemplene. Vi må alle framsnakke barnevernet! Vi skal selvsagt legge til rette for kompetanseløft og faglig utvikling i tjenesten, og vi må sørge for at de som jobber i verdens farligste yrke får veiledning slik at de klarer å gjøre en god jobb. 

Camilla Lauritzen

Camilla Lauritzen (Ph.D), UiT

Utgangspunktet om at vi trenger en solid og verdsatt tjeneste for å ivareta barn i risiko er vel ingen uenige i?  Vi trenger barnevernet. La oss slå ring rundt det i stedet for å spre frykt og uvitenhet.

30 kommentarer

 1. Skal ikke skje skrekkeksempler i det hele tatt. Dette blir ødelagte barn. Å kunne være etterforsker, dommer med 3 pr høyskole er galskap. Det er politiansvar. Det beste for barnet. Ikje det beste for barnevernet. Hvorfor blir foster foreldre betalt av staten, mens tiltak blir betalt av kommunen. Allerede der hører en galskapen. At barnevernet gjør mye godt er helt sant, men vi har ikje råd at barn tar sitt liv og blir traumatiserte på grunn av overdreven maktbruk. Hva med å bruke folk i barnevernet som har bagasje fra sin barndom. Mener også at hvis ett barn åpner seg til en person på skolen elsker andre steder, burde denne følgt barnet i med frem over slik at barnet hadde sluppet å følt seg forlatt og sviktet igjen. Hvet jeg hadde gjort det. Barnevernet må være villig til å endre seg. Vold, overgrep og rus så må jo barnet tas ut av hjemmet. Helst til nær familie. All forskning viser at relasjon er det viktigste for ett barn. Ved omsorgssvikt som hull i buksa, ikke moden nok++ må hjelpetiltak inn sier seg selv..
  I

  Liker

 2. Etter kontakt med politiet i anledning en sak der mitt unge barn hadde vært involvert i utilsiktet hærverk ble vi direkte truet med barnevernet hvis vi ikke ordnet opp uten å politianmelde forholdet. Og det var det politiet gjentok om og om igjen – «gjør opp dette på privaten ellers kommer vi til å involvere barnevernet».

  Hvordan skal barnevernet kunne få et godt omdømme når politiet står og truer med å involvere dem og bruker det som skremselspropaganda i kontakt med foreldre?

  Det skal sies at vi ordnet opp privat av andre grunner enn å unngå barnevernet og at jeg profesjonelt har et godt samarbeid med barnevernet.

  Likt av 1 person

 3. Kanskje vi heller burde begynne å se på HVORFOR det er så mye negativt fokus på barnevernet. Kanskje grunnen til at det går kaldt nedover ryggen på mange når de hører dette ordet er at de ALT FOR OFTE misbruker makten sin, tar ELENDIGE avgjørelser og rett og slett IKKE undersøker sakene sine ordentlig!?
  Har virkelig ingen ting positivt å si om denne instansen!
  Framsnakk skal de få den dagen de gjør noe bra som FORTJENER framsnakk!

  Likt av 2 personer

  1. Sier meg meget enig her. Virker på meg som barnevernet har et viss statistikk de må holde med antall barn som skal/må tas fra sine foreldre. Barnevernet er den sterkeste instans her i landet. Nytteløst å føre en dialog med dem eller ha et samarbeid, er som å stange hode i den tykkeste vegg uten å bli hørt.

   Likt av 1 person

   1. Hvis du ser er dette ganske sikre kilder. Man må være villig til å ta innover seg att det har og er mye galskap. For å kunne endre seg må en være villig å innrømme feil å gjøre noe med det.
    Vi bør også ratifisere barns rett til å kunne melde det inn til komiteen i menneskerettighetene. Det har Norge sagt nei til. Er det for mange svin i skogen til å ratifisere det, fordi det vil koste for mye økonomisk og at det blir vanskelig å legge skjul på overgrepene som er gjort??

    http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/52-barnevernsbarn-utsatt-for-grove-overgrep-6716101.html#.U35m-9oaySM

    http://www.vaf.no/arkiv/2013/12/oppreisningsordning-for-barn-i-fylkeskommunale-institusjoner-1993-2003/

    http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2014/Art-Mar-2014/050314.Vil-de-noen-gang-laere-av-fortiden.htm

    Klikk for å få tilgang til Soknadsskjema_oppreisingsordning.pdf

    http://www.forskning.no/artikler/2009/april/218741

    Svelga litt stolthet nå og endra måten ting blir gjort på. Nytte ikke å legge ned institusjoner når nissene blir med på lasset. Tenker da på institusjonen som var i søkelyset på 80 tallet og drives med samme leder i dag. Med sluseteknikken…

    Johnny

    Liker

   2. Hvis du ser er dette ganske sikre kilder. Man må være villig til å ta innover seg att det har og er mye galskap. For å kunne endre seg må en være villig å innrømme feil å gjøre noe med det.
    Vi bør også ratifisere barns rett til å kunne melde det inn til komiteen i menneskerettighetene. Det har Norge sagt nei til. Er det for mange svin i skogen til å ratifisere det, fordi det vil koste for mye økonomisk og at det blir vanskelig å legge skjul på overgrepene som er gjort??

    http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/52-barnevernsbarn-utsatt-for-grove-overgrep-6716101.html#.U35m-9oaySM

    http://www.vaf.no/arkiv/2013/12/oppreisningsordning-for-barn-i-fylkeskommunale-institusjoner-1993-2003/

    http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2014/Art-Mar-2014/050314.Vil-de-noen-gang-laere-av-fortiden.htm

    Klikk for å få tilgang til Soknadsskjema_oppreisingsordning.pdf

    http://www.forskning.no/artikler/2009/april/218741

    Svelga litt stolthet nå og endra måten ting blir gjort på. Nytte ikke å legge ned institusjoner når nissene blir med på lasset. Tenker da på institusjonen som var i søkelyset på 80 tallet og drives med samme leder i dag. Med sluseteknikken…

    La det være personlig ansvar for feilbehandlinger for personen som gjør jobb angående barn. Om en jobber i skole, barnehage, eller barnevernstjenesten.

    OG IGJEN ETT brudd på barns rettigheter er nok. Får gå å få seg ein vaskejobb då. Ingen skal heve seg over menneskerettighetene og lovverket. Menneskerettighetene må komme først.

    Johnny

    Liker

   1. Det tror og vet jeg at de gjør.
    Mange ildsjeler heldigvis. Faren er å ta på skylapper og ikke evaluere sine egne handlinger med å sette seg i den andres situasjon. Det burde heller aldri hvert en behandler som kommer på besøk. Hvis denne personen ikke forholder seg profesjonelt kan det koste ett barns liv og faktisk foreldres liv også. Hva med å ta inn en nøytral tredje person. Første som må gjøres er at alle som jobber med barn må stilles personlig ansvarlig. Med makt må det følge ansvar. Mange familier og barn som får hjelp i barnevernet. Men det er tragisk med de tilfellene det går galt. ALLE har rett på ett verdig liv og beskyttelse. Blir ikke bedre om vi skuffer skitten under teppe. Vi må gjøre noe med det. Alle skal følge loven. Ingen er hevet over den. I min barndom grep de ikke inn når de burde. Etterforskere må ta seg av den delen som gjelder overgrep og vold og vi må ikke flytte grensen for høyt i forhold til hva vi mener er omsorgssvikt.er det hull i genseren, flyttet ett par ganger, skilsmisse, vanskelig oppvekst, liten omgangskrets? Ved Vold og overgrep så må barna flyttes. Om mulig til familie slik at barnas trygge havn blir ivaretatt. Det er de jo heldigvis blitt flinkere på også. Men vi må passe hvor vi setter grensen for annen omsorgssvikt for meningene der handler mye om egne erfaringer. Jeg har hvert i slummen og har sett foreldre som har mere omsorg for barna sine en rike i Norge. Hvor skal grensene gå. Mor og far er alltid på jobb, men kjøper fine klær og ting til barna sine så utenfor virker alt topp. Får disse besøk av barnevernet. Som oftest stiller de sterkt for de de er ressurssterke. Eller er det alenemoren som er ufør og ikke har fullført skolegang. Hvem er oftest i lek med barnet av de. Har for lite nettverk er også noe som blir sakt. Ett barn klarer seg bra hvis det har en god relasjon og noen som bryr seg oppriktig. Ikke mengden det kommer an på. Og når barnevernet velger ut og betaler tillsynsførerne vet vi at det blir inhabilitet. Heldigvis skal de bort fra det nå da. Husk taterbarna som ble revet fra foreldrenes armer, og plassert på innstutisjoner som brukte vold som middel.

    Liker

 4. Jeg har en veldig, veldig enkel kommentar som forøvrig godt kan brukes både til å forklare og løse utfordringene i Barnevernet;

  Ansvar.

  Som overalt ellers i norsk forvaltning er menneskene som jobber der satt til å ta beslutninger, men har ofte spillerom i form av personlig skjønn og tolkninger av situasjoner, mennesker og lover.

  Det er dessverre felles for alle disse at de er fritatt ansvar for beslutningene sine. De kan i svært stor grad gjøre som de vil. Det gir dem usannsynlig mye makt. Og makt er ofte til for å misbrukes.

  Ansvar er veldig viktig.

  De som har verdens vanskeligste jobb bør etter min mening ta sitt ansvar mer alvorlig. Men det er kanskje vanskelig å ta inn over seg når man aldri blir holdt ansvarlig…

  Likt av 2 personer

  1. Du er inne på noe viktig vedrørende ansvar. Barnevernet gjør mye bra, men i en del saker går det galt, og tiltakene bøter preg av sanksjoner fremfor hjelp med barnets beste for øye.

   Som i det øvrige hjelpeapparatet fører konflikt mellom pårørende og hjelpeinstans til redusert samvær med dem som skal nyte godt av samarbeidet. (Beklager manglende referanser, men skriver fra telefon.)

   Vi mangler et reelt, uavhengig kontrollorgan. Fylkesmannen skal både veilede og kritisere barnevernet. Det er en uheldig dobbeltrolle.

   Politiet har Spesialenheten for straffbare forhold, Statsadvokaten for saksbehandlingsfeil, og Politidirektoratet for kritikkverdige forhold. Man kan si mye om denne løsningen, men dette viser at man har tenkt gjennom muligheten for alle disse typene «saksbehandlingsfeil».

   Det er kun Fylkesmannen som kontrollerer «eget barn». Vi bør samtale om konsekvenser og alternativer til denne løsningen.

   Likt av 1 person

 5. Kjenner frykten på kroppen, ja – helt inn i margen faktisk. Å be om hjelp fra barnevernet er antagelig det dummeste jeg har gjort. Ihvertfall i denne kommunen. Jeg fikk tildelt en saksbehandler som våger å fortelle meg at min barndom ikke var bra, at jeg sliter med depresjoner og at min voldelige eksmann er en bedre omsorgsperson for barnet han aldri ønsket. Min barndom var fantastisk, med foreldre som elsker meg og en over gjennomsnittlig god økonomi. Jeg manglet verken kjærlighet eller klær. Jeg hadde en kortvarig fødselsdepresjon etter jeg fikk nr to med ny mann. Denne mener min saksbehandler at kan komme tilbake. Så ja, jeg er pissredd for barnevernet. Jeg ba om hjelp til å bli den beste moren for barnet mitt. Istedet er det blitt en evig kamp mot barnevernet for å bevise hva jeg kan. Men hun følger ikke med… helt besatt av at min eksmann skal få hovedomsorgen fordi det er like mye fars rett å ha hovedomsorg, en mann hun har møtt en gang på et møte. Det trengs en alvorlig oppgradering av barnevernet, for aldri om jeg tør be om deres hjelp igjen. Men kampen er snart over. Jeg har tapt mange slag, men krigen vil jeg vinne!

  Likt av 1 person

 6. Første betingelse for bedring av tilliten til det såkalte barnevernet (bv),er at de forholder seg til det gjeldende lovverket, og da er faktisk Menneskerettsloven den mest aktuelle loven. Menneskerettsloven er likeverdig med Grunnloven når det gjelder rangordningen, og klart overordnet både Barnevernloven, Barneloven og Forvaltningsloven.
  Når det gjelder menneskerettighetene så har ethvert barn utrolig mange og klare rettigheter, men inntil nå har de dessverre vært totalt neglisjert både av bv og i norsk rettsvesen. Den første dommen i en bv sak jeg har kjennskap til, hvor Menneskerettsloven ble benyttet skjedde i Jæren tingrett nå i mai 2014. Det skyldes kanskje den siste tids diskusjoner om menneskerettigheter og Grunnloven, og/eller en spesiell hoveddommer.
  Ellers er det helt utrolig hvor totalt likegyldig barn under bv blir behandlet. Totalt uskyldige barn har faktisk ingen rettssikkerhet i dagens Norge, så det er virkelig på tide å ta både menneskerettighetene og andre norske lover på alvor. Først da kan tilliten til bv forbedres etter hvert, men det må nok skje fullstendig fjerning av alle maktsyke og uegnede bv-ansatte.

  Liker

 7. Helt enig! Barnevernet har et omdømmeproblem skapt av et negativ fokus fra media og propagandaspredende ildsjeler. Det er ikke uvanlig å f.eks. se de samme navnene komme igjen og igjen på forskjellige kommentarfelt og diskusjonsforumer som sprer den samme frykten, ofte under unnskyldning om å «opplyse» folk men som regel som et korstog mot et offentlig hjelpeapparat fordi de var uenige i en eller flere avgjørelser knyttet til personlig kontakt med barnevernet.

  Tall fra SSB sier at det var 53.198 barn med barnevernstiltak i 2012. Jeg kan ikke huske å ha lest om 53.198 saker som har gått dårlig. Jeg kan huske en liten prosentdel… nei, en liten promilledel av dette tallet som desverre kan ha fått et negativt utfall. Målet er selvfølgelig at ingen saker skal ha negativt utfall, men når man jobber med mennesker er det ingen fasit på hva som skal gjøres i hvilke tilfeller. Ingen tilfeller er like, alle tilfeller må behandles individuelt og uavhengig av hverandre, og mangel på fasit betyr mangel på garanti for nøyaktig hvordan ting kommer til å gå. Betyr det at man ikke skal gjøre noenting når omsorgssvikt avdekkes?

  Som ansatt i barneverntjenesten har jeg møtt mange foreldre som har hørt Bø! når de har hørt ordet barnevern. Etter første møte med foreldre får jeg ofte tilbakemeldinger som: «Jøss! Jeg hadde aldri trodd det skulle være sånn som dette. Man hører jo så mye negativt, men dette var jo helt greit.» Jeg har avsluttet mange saker med gode håndtrykk og «takk for all hjelp vi har fått», og til og med fått tilbakemeldinger fra foreldre som jeg har hatt kontakt med om at de mener barneverntjenesten blir urettferdig behandlet i media på grunn av alt det negative fokuset.

  Det er alltid flere sider av en sak, og ja, jeg har vært borti mange saker hvor barnevernet har måttet ta avgjørelser og sette inn tiltakt som foreldrene ikke ønsker, fordi noen foreldre ikke alltid er i stand til å se hva som er til det beste for barnet. Men jeg har alltid hatt fokus på at avgjørelsene skal være velbegrunnede og at de aldri skal taes alene, men alltid i samarbeid med kollegaer, barnevernleder og ofte øvrig kommunalt og statlig hjelpeapparat. Vi er fullstendig klar over hvor mye makt vi har, og hvor mye ansvar som følger med denne makten, og derfor skal vi aldri stå alene i avgjørelser med fare for å trå feil.

  Jeg har alltid løftet hodet hvis noen spør hva jeg jobber med, og jeg svarer at jeg jobber i barneverntjenesten. Det er absolutt ikke skamfullt, tvert imot så er det meningsfullt, modig og bør utføres med stolthet. Barneverntjenesten er en viktig aktør i samfunnet, og en vesentlig del av et hjelpeapparat som skaper en positiv endring for kjempemange utsatte barn og deres familier.

  Likt av 1 person

  1. Jeg lurer da på hvor godt du kjenne Menneskerettsloven, og hvor ofte du benytter den i din stilling? Vet du f,eks. hvor mange og klare rettigheter barn egentlig har, men som aldri blir etterlevd i det såkalte norske barnevernet?
   Ellers bør du overlate til folk med erfaring fra kontakt med etaten, til å bedømme hva som reelt foregår.

   Liker

   1. barn i dette landet har ingen rettigheter…… men dyr har fordi dyrebeskyttelsen gjør noe godt… nå har jo regjeringen bestemt at leger på norske sykehus skal få med loven i hendene, skjære i barns kjønnsorgan…. men dyrleger kan ikkje gjør det samme med hunder, det står i loven… hvor er logikken????? stopp den loven om skjæring av barn, så gjør dere i barnevernet noe godt….

    Liker

  2. Du er ekstremt lite opplyst. Det går faktisk dårlig med rundt 70 % av de ungene som er under barnevernets omsorg. 70 %!!!! Så kan man selvsagt hevde at disse ungene kom fra belastede hjem (noe selvsagt ikke alle gjør), Men er det ikke da å forvente at de faktisk får det bedre når de er under slike omfattende tiltak fra det offentlige og ikke ender opp nederst på rangstigen, slik de beviselig gjør? Prøv å ta til deg av fakta, før du kommer med sånt besteborgelig sludder som det du presterer å ytre. Du kjenner ikke en gang til de statistikkene jeg henviser til. Skremmende.

   Liker

  3. Hei! Jeg er anonym, og har aldri kommentert vedr.barnevern på nettet før. Så flott at du er stolt av å jobbe i barnevernet. Jeg gjør det ikke, men er en av dem so brant fingrene mine når jeg i god tro kontaktet barnevernet for veiledning ifm vanskelig tenåring. Jeg har ALDRI vært utsatt for makan til krenkelser. Ingen må bagatellisere den såkalte promillen av barnevernssaker som «går galt». Problemet mitt: Jeg viste min sårbarhet, gav saksbehandler makt. Naivt la jeg mine innerste tanker og problemer på min saksbehandlers alter. Men, det var ikke før mine foreldre begynte å stille kritiske spørsmål ved barnevernets kompetanse at marerittet virkelig startet. Jeg skal ikke referere saken min her, den er nok ganske lik mange andre. Så selvom der angivelig er 53 000 saker som går «bra», så er det fremdeles saker som ikke går «bra». Min sak er en av dem som er registrert som «bra». Jeg er ikke så dum at jeg lager en sak etter at freden har senket seg. For meg, er barnevernet synonymt med makt, fordømmelse, prestisje og drama. Ingen vil noensinne få meg på»bedre» tanker. Jeg har ikke mindre enn 3 venninner som jobber i barnevernet ,så jeg skjønner at mange er flinke og. Men det fjerner ikke de overgrepene som har skjedd, og som vil fortsette å skje. Barnevernet er for meg et eneste stort BØ, og det skal dere flinke, tapre og stolte barnevernsarbeidere ha full respekt for.

   Liker

 8. Du skriver «som ansatt i barnevernet….» ..ja!
  Hvor mange saker tror du det er som aldri havner i media? Den «promillen» har desverre store mørketall!

  Likt av 1 person

 9. Så han får ikke lov til å uttale seg siden han er ansatt i barnevernet? Han blir for subjektiv for dere? Spar meg.

  Barnevern og tiltak får mye refs fordi foreldre mener vi ikke gjør for mye eller for lite.

  Og hvor setter man grensen for overgrep i familie og nære relasjoner? Siden det er greit å gripe inn. Overgrep og følelsen av å bli forgrepet er individuell, hva jeg tenker er ok er ikke ok for en annen og omvendt.

  Og ang å ha mennesker med bagasje som barnevernsansatte, er dere klar over hvor mange det egentlig er som har sin historie innen dette feltet? Men de flagger det ikke!!! Skjerp dere, virkelig!

  Jeg Vil tro at grunnen til at ingen går ut meg sine lykkehistorier ang bvt. er fordi de ser at det var en endring i hjemmet som måtte til, det var bra at barnet ble tatt osvosv.
  De som legger ut i det vide og breie er mulig en av de som ikke helt har skjønt hva bvt er og hva de kan hjelpe til med. Hva med å prøve å utvide sin horisont og lese deg litt opp på noe mer enn hva en artikkel i vg og Dagbladet sier?

  Likt av 1 person

 10. Dette skriver Davidoff – som er stolt av å jobbe i barnevernet- men ikke så stolt at h*n tør stå frem med fullt navn

  «Helt enig! Barnevernet har et omdømmeproblem skapt av et negativ fokus fra media og propagandaspredende ildsjeler. »

  Omdømmeproblemet er skapt av media…. Er det media som lyver eller er det media som formidler? Er det mer ondskapsfullt å avsløre maktmisbruk og overgrep enn å utøve det?

  Forstå det den som kan – at media, med pressestøtte skal ha skylda for at barnevernet utøver grov maktmisbruk. Journalister og ildsjeler er årsaken til at de ikke fremstilles som de gode hjelpere – men som overgripere.

  At de bedriver overgrep og maktmisbruk er ikke så viktig. Det er det å fortelle verden om det – som ødelegger for hele barneindustrien – ikke handlingene de gjør….. (?)

  Nei Cecilie – det er ikke slik det er.
  Vitner ikke dette om alvorlige brister i evnen til å trekke logiske slutninger? Hva heter diagnosen på det?

  Cecilie har nok gode intensjoner – det har mange i barnevernet. Men det er synd at flertallet der ødelegger for de som ønsker å gjøre noe bra. Dersom «omdømmeproblemet» blir besværlig – så er løsningen å finne internt i barnevernet. Meld dere ut av Karin Killen menigheta – alle med litt over middels intelligens som har lest hennes bøker skjønner at dette er galskap.

  Start med dine kolleger – se hvordan de jobber, les avgjørelser og dommer, og plasser apekatten der den hører hjemme – nemlig hos barnevernet selv. Ingen andre enn dere selv har skapt dette omdømme. Dere må slutte å sutre over dårlig rykte når dere ikke endrer adferd.

  Det er noe galt kognitivt når dere gjentar de samme handlingene med et tragisk resultat – og fortsetter med det samme, men forventer et annet resultat…?
  Har ikke slik adferd også en diagnose kanskje..?

  Folk har kommet så langt at de leser Karin Killens lærebøker – for å forstå galskapen. En som hevder at økonomi er omsorgssvikt som ikke kan avhjelpes med økonomisk hjelp – og at omsorgssvikt går i fire generasjoner – kan man ikke ta alvorlig. Iallefall ikke fornuftige mennesker gjør det. Hun baserer sine «teorier» på et studie av 17 familier.

  Vi har forskning som går i mot hennes «teorier» som omhandler opp mot 100 000 barn – over 10 til 15 år, som ikke blir lest av dere engang. Dere aner ikke om omsorgsovertagelse engang hjelper. Det er aldri forsket på – i Norge.

  Fortsetter det slik blir «dårlig omdømme» fort til et brennende hat. Hvem er tjent med det?

  Likt av 3 personer

  1. Her setter Irene Hov de fleste forsvarere av norsk bv skikkelig på plass, og det er meget viktig å merke seg at enhver som skal kunne forsvare de norske bv enhetene må skaffe seg meget allsidig kunnskap om alt som bv er ansvarlig for.
   Som kritikere trenger vi faktisk bare ett eneste graverende bv tilfelle for å kritisere forholdene. Ingen bv ansatt med skylapper kan altså forsvare alle de overgrep som stadig vekk avsløres, og ingen i media står i kø for å avsløre forholdene i norsk bv.
   Heldigvis har vi enkelte medier som har innsett galskapen i norsk bv, og enkelte har til og med opplevd forholdene selv. Facebook er også et medium som gir alle muligheter til å formidle det meste av informasjon til store brukergrupper, og dermed kan ikke bv etatene eller de ansvarlige for norsk bv unngå klar kritikk når det er grunn til det.
   Det er imidlertid helt utrolig at de folkevalgte ikke bryr seg om overgrepene norsk bv er ansvarlig for overfor totalt uskyldige barn. De fleste er bare opptatt av at flest mulig barn helst skal følges opp av et totalt udugelig og delvis kriminelt norsk bv.

   Likt av 2 personer

  2. Nå er det slik at det handler ikke om barnevern når barnevrnet selv ikke klarer og sette seg inn i loverket, undersøkelser viser at barnehjems barn er mer agresive og har hat hvorfor? jo tryggheten til sine foreldre blir revet vekk fra dem og tidlig utsetter man hjerte for savn.
   Jeg er sjokkert over hvor mange lobrudd barnevernet utfører på menneskerittighetene og så vil barnevernet høre at de gjør en god jobb? nei vet du hva det er for tåpelig sett dere inn i loverket og jobb utfra det da vil dere få positiv feed back før det kan dere rett og slett dra til h….

   Liker

 11. De gjør mye godt for noen, men jaggu meg legger de mye av ansvaret for gjennomføringen av tiltak over på foreldra. Har selv opplevd det. De skulle følge opp noen avtaler etc, ansvaret endte opp hos meg. Jeg måtte følge opp at de gjorde jobben sin. De greide å slite meg ut, slik at jeg blei sykemeldt fra jobben. Saksbehandler overholdt ikke avtaler, blei avlyst eller skyvd på. Kunne ikke møte på alle samarbeidsmøter med andre etater som var satt opp. Brukte ca 5 mnd på å bytte ut en ubrukelig miljøarbeider! Takk gud for at ungen har fylt 18 og endelig fått en saksbehandler som det er litt tak i, ettervern fungerer tilsynelatende.ungen har bodd hjemme hele tiden!

  Likt av 1 person

 12. Du har helt rett, det grøsste kaldt nedover ryggen min da jeg leste barnevernet. Ikke har jeg barn ikke har jeg vert i masse barneverns tull. Men selv når jeg personlig ikke har blitt rammet så frykter jeg dagen jeg får barn å hva som vil skje om jeg ikke gjør alt etter reglene. Jeg så en dame med sønnen sin på butikken i påsken hvor at barnet tok ting fra hyllene mens mor var hektisk med og kjøpe inn siste rest før påska. Da hun så hva gutten hennes drev med ba hun ham om å legge godteriet fint på plass. Gutten begynte så å hylskrike forde han ikke fikk lov til og ta med godteriet hjem og løp så ut av butikken med godteriet i hånda. Da løp mor etter og fikk stanset gutten sin, mens hun steller seg på huk og ber sønnen sin lit strengt om å legge fra seg godteriet der han fant det går en annen dame forbi. Gutten skriker enda høyere og mor så vell ikke noe annet valg enn og daske gutten på neven og ba ham om og gi det til kassa dama og si unnskyld for og ha stjelt godteriet. Denne gutten så ut til og være mellom 6&8 år. Dama som tidligere hadde gått forbi dem gikk så bort til mor og sa at dette var barne mishandling og at hun jerne ville vite navnet til mor så denne damen kunne ringe barnevernet. Mor til sin forbauselse så med et sjokkert ansikt på den eldre dama og lurte på hva galt hun hadde gjort. Mens de står og små kjefter på hverandre gikk jeg så til kassa dama hvor den unge gutten vente på at kunden foran meg skulle bli ferdig, når kassa dama da var ferdig med kunden strakk guttungen seg opp leverte godteriet og sa unnskyld dette skulle han aldri gjøre igjen. Javel så guttungen lærte at det ikke var snilt og stjele godteri fra butikken og hva får mor ut av dette en gneldrete dame som truer med barnevernet på grunn av mors der og da håndtering av en noe hysterisk guttunge. Derfor frykter man barnevernet. De gjør mye bra men når slike situasjoner oppstår så kan man jo begynne og lure på hva barnevernet er der for ellers. Stakars moren sto der helt paff til slutt og måtte dobbeltsjekke at alle matvarene var på plass. Med en guttunge som nå var helt rolig og stolt over og ha levert godteriet og sagt unnskyld. Er det noe rart man får greøssninger…..

  Likt av 1 person

 13. koffer går di ikkje inn og stoppe den nye loven om at norske sykehus skal få skjære i kjønnsorganer til gutter ??? hunder er jo bedre beskyttet av dyrebeskyttelsen enn barn i barneverne… loven beskytter hunder så ikkje di blir skåret i som di nå skal få lov til av barn… barnevernet kan gjør noe fornuftig heller…..

  Likt av 2 personer

 14. koffer går ikkje barneverne inn og stoppe den nye loven om at norske sykehus skal få skjære i kjønnsorganer til gutter ??? hunder er jo bedre beskyttet av dyrebeskyttelsen enn barn i barneverne… loven beskytter hunder for at dyrleger ikkje skal få skjære i dem, sånn som leger skal få lov til av barn etter den nye loven som regjeringen har bestemt nå nyligt…. så hadde barneverne gjort noe bra….

  Liker

 15. Min erfaring med barnevernet vil jeg ikke min verste fiende ! De har en agenda som går ut på å danne seg en sak som er helt subjektiv får å gjøre den objektiv gjennom papirpeoduksjon! For meg fremstår de som diskriminerende , late, ignorante, uvitende or totalt uten empati og fokus på barnets beste !

  Likt av 1 person

 16. Hvordan skal man kunne ha tillit til et barnevern som bruker sakkyndige som saksbehandler i bv, sakkyndig ifylkesnemda, sakkyndig i retten samtidig i samme sak ! For de som tviler se brennpunkt 22-3-2014 og Dagsnytt 18. 23-3-2014 . Dere er en etat i krise og det blir aldrig bra før killen sine bøker blir brendt på bålet. Den dama er og blir gal ! Hele hennes famillie har forlatt henne ? Når noen etterspør fakta og opplysninger som dekkes av den generelle opplysningsplikt hvorfor lyver, forfalsker og gjemmer de fakta ? Jo de vil dekke sine egne feil på bekostning av at et barn blir behandlet feil . Det finnes ikke noen i barnevernet som går tilbake på det de har gjort feil og sagt jeg har gjort feil , jeg beklager !

  Likt av 2 personer

 17. Det kan se ut som om barneministeren har revurdert «verdens viktigste jobb» – barnevernspedagoger og deres fagmiljø – som ikke relevant og spørre når den nye Familiemeldingen skal lages.

  Dette sier hun til VG for to dager siden:
  «Nå starter arbeidet med å innhente status for tingenes tilstand hos forskere, interessegrupper og ikke minst familiene selv.»

  Fagmiljøet er ikke med her….. Just eat it.

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oppvekst/varsler-nytt-loeft-for-barnefamilier/a/10123985/

  Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s